Erik Mygind

Erik Mygind

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

Forsker i fænomenet udeskole og udgav i 2005 som leder af en forskergruppe antologien 'Udeundervisning i folkeskolen' - et casestudie om en naturklasse på Rødkilde skole og virkningerne af en ugentlig obligatorisk naturdag på yngste klassetrin i perioden 2000-2003'.

Undervisnings- og vejledningsområder

Leder og koordinater af alle friluftsliv uddannelser ved Institut for Idræt, KU og arbejder pt på udvikling af en masteruddannelse i Natur og Friluftsliv i samarbejde med Center for Skov og Landskab, LIFE, KU.

Undervisning: Havkajak, vinterfjeld, vinteraktiviteter, naturforvaltning & friluftspolitik, udeskole.

ID: 10316