Emil Jakobsen

Emil Jakobsen

Ph.d.-studerende

Jeg er uddannet kandidat i Farmaceutisk videnskab. Jeg har været en del af lektor Lasse K. Baks forskningsgruppe på institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi siden år 2014, hvor jeg har forsket i hvordan intracellulær signalering styrer hjernens stofskifte. I 2017 modtog jeg et PhD-stipendiat fra Lundbeckfonden hvilket har givet mig mulighed for at fortsætte min forskning på Københavns universitet.

Forskning
Min forskning omhandler hvordan de intracellulære signaleringsmolekyler Ca2+ og cAMP regulerer hjernens stofskifte.


Undervisning
Cellulær og Molekylær Biologi (BSc farmaci), Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi (ILF)
Farmaceutisk Biologi (BSc farmaci), ILF
In-vitro Techniques in Biochemistry and Pharmacology (MSc farmaci), ILF

ID: 165301014