Else Trangbæk

Else Trangbæk

Professor emeritus


I: Uddannelse og jobfunktion:

2007 -           Institutleder på Institut for Idræt, KU
2006 -           Professor mso i idrætshistorie, København Universitet
2002 - 2006   Studieleder på faget Idræt, KU
1997 -           Universitetslektor Institut for Idræt, KU
1992 - 1997   Centerleder v/Center for Idrætsforskning, KU
1989 - 1995   Daglig leder af Forskningsafdelingen på DHL.
1987             Lic.phil (ph.d.) i historie på Historisk Institut, KU.
1980             Adjunkt/lektor på Danmarks Højskole for Legemsøvelser.
1978 - 1980   Timelærer på Danmarks Højskole for Legemsøvelser
1974 - 1980   Kandidat i historie (hovedfag) og idræt (bifag) på Københavns Universitet.
1972 - 1974   Studentereksamen på Statens Studenterkursus.
1962 - 1969   Uddannet som bankassistent og herunder taget handelseksamen.

II: Udvalgte tillidshverv i relation til forskning og uddannelse og idræt

2008             Medlem af Team Danmarks bestyrelse
2006             Medlem af arbejdsgruppe nedsat af Københavns Universitet i relation til IARU universiteterne mht. analyser omkring ligestilling på de involverede universiteter
2005             Medlem af Danmarks Idræts-Forbund/Danmarks Olympiske komite - og her formand for uddannelsesudvalget
2005 -           Medlem af Rektorkollegiets landsudvalg for universiteternes efteruddannelse af lærere ved de gymnasiale uddannelser
2004 -           Medlem af arbejdsgruppen vedrørende tværfakultære initiativer i køns- og ligestillingsperspektiv på Københavns Universitet 
2003 - 2004   Medlem af Rektorkollegiets udvalg omkring den nye universitetslovs muligheder for at uddanne gymnasielærere/to fags kandidater - indstillet af Det Naturvidenskabelige Fakultet
2000 -           Medlem af council ISHPES - International society of history and Physical education
1999              Medlem af kulturministeriel arbejdsgruppe omkring revision af lov om eliteidrætten i Danmark
1996 - 2002   Medlem af den videnskabelige komite i European Comitee for the History of Sport (CESH) og i perioden 1997 - 2002 vice president for CESH
1996 - 2000   Formand for Idrættens Forskningsråd - udpeget af Kulturministeren
1996             Konsulent for redaktionsgruppen på Dansk Kvindebiografisk Leksikon
1993             Konsulent på Danmarks Nationalleksikon
1994 - 1997   Medlem af styregruppen for det tværvidenskabelige forskningsprojekt: Børn og eliteidræt
1993 -  2007  Medlem af Advisory Board of Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports  i sektionen: Social and Behavioural Aspects of Sports og 2004 - 2007 sections editor
1994             Formand for arbejdsgruppe nedsat af kulturministeriet omkring udarbejdelse af en status og perspektivplan for dansk idrætsforskning
1989 - 1995   Medlem af Idrættens Forskningsråd
1987 - 1992   Medlem af Team Danmarks Forskningsudvalg
1984 - 1996   Formand for Dansk Idrætshistorisk Forening - Krop og Kultur
1984             Initiativtager til oprettelsen af Dansk Idrætshistorisk Forening - Krop og Kultur
1981 - 1983   Medlem af Kulturministeriets udvalg om eliteidræt i Danmark. 

III: Arrangør/medarrangør af seminarer indenfor den humanistiske idrætsforskning og/eller tværvidenskabelige idrætsforskning:

2007             Formand for organisationskomiteen for Verdenskongres i Idrætshistorie og idrætssociologi: Sport in a Global World - Past, Present and Future
1999             Arrangør af europæisk idrætshistorisk konference i København
1996             Konsensuskonferencen: Grænser for vækst i eliteidrætten
1992-1996     Årligt tværvidenskabelige forskerseminarer arrangeret af Center for Idrætsforskning på Hotel Frederiksdal (Støttet af Idrættens Forskningsråd, Kulturministeriet, Team Danmarks Forskningsudvalg)
1991              Nordisk Kvindeforskerseminar. Tema: Kvinder og idræt. (støttet af Norfa).
1991              Idrættens Fællesråds konference: "Focus på idrætsforskningen" 
1989              Nordisk Idrætshistorisk forskerseminar om : Den engelske sports gennembrud i Norden på Lysebu, Norge (støttet af Nordisk Kulturfond).
1984 - 1996    Idrætshistoriske seminarer (støttet af Idrættens Forskningsråd og Direktoratet for Folkeoplysning)
1983              1. danske idrætshistoriske seminar 7.- 8. oktober 1983 på DHL.

IV:  Tildelte priser

2005             Awarded med Lynn-Vendien award fra International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW)
2004             Awarded med International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES) award
2003             Det Naturvidenskabelige Fakultets undervisningspris - indstillet af dekanen.
1998             Det Naturvidenskabelige Fakultets undervisningspris - indstillet af Studienævnet for Idræt
1994             Modtaget Danmarks Idræts-Forbund's kvindeidrætspris
1990             Modtaget Gerlev-prisen

ID: 2804