Ellen Braae

Ellen Braae

Professor

Medlem af:

Ellen Braae er professor i landskabsarkitektur – i dens teori og metode – og leder af forskergruppen for ‘Landskabsarkitektur og urbanisme’. Hun er uddannet arkitekt og landskabsarkitekt fra Arkitektskolen Aarhus, hvorfra hun også har sin PhD-grad og har desuden mange års erfaring fra praksis.

Ellens forskningsinteresser knyttet sig til landskabsbaseret byudvikling. Det vil sige bevaring og transformation af byen og dens mange åbne rum og gerne i et samspil mellem fortid, nutid og fremtid. Fokus er derfor i særlig grad på kulturarv og klimatilpasning. Det indbefatter design og transformation i teori og praksis, kulturarv i almindelighed og 'grøn kulturarv' i særdeleshed, æstetik og økologi samt landskabsarkitektoniske værdier og virkemidler. Overordnet set arbejder Ellen med spørgsmålet om, hvordan vi kan højne kvaliteten af de byrum og landskaber, vi dagligt færdes i.

For flere oplysninger, se venligst CV.

Undervisnings- og vejledningsområder

Ellens undervisnings- og vejledningsområder omfatter strategisk design / transformation af allerede urbaniserede områder med særlig fokus på kulturarv, byudvikling og klimatilpasning.

Hun underviser på bachelor, kandidat og Ph.D.-niveau med vejledningsopgaver på alle tre niveauer.

Derudover er Ellen kursusansvarlig for 15 ECTS MSc Urbanism Studio [https://kurser.ku.dk/course/lnak10082u/2016-2017], som hun underviser sammen med PhD-studerende Anne Madsbjerg og Professor Gertrud Jørgsensen og med Lektor Svava Riesto for 15 ECTS MSC Theories and Methods in Landscape Architecture [https://kurser.ku.dk/course/lnak10054u/2016-2017], som de underviser sammen med Lektor Peter Lundsgaard Hansen og i år med bidrag fra Velux Visiting Professor fra TU Delft, Tom Avermaete.

Over de senere år har Ellen årligt udbudt et PhD-kursus med skiftende emner sammen med forskellige phd-studerende og kollegaer fra Forskergruppen for Landskabsarkitektur og -urbanisme.

ID: 4965345