Dorte Bodin Dresbøll

Dorte Bodin Dresbøll

Lektor

 

Mit forskningsfokus er hovedsagligt på rodvækst og rodaktivitet.

 

Jeg arbejder på forskningsprojektet DeepFrontier. Det overordnede mål med projektet er at øge udnyttelsen af underjordens ressourcer ved hjælp af dybrodede afgrøder, for at kunne øge fødevareproduktionen på en bæredygtig måde.

 

Jeg er ansvarlig for udvikling af nye metoder til at studere rodvækst og optag af vand og næringsstoffer fra dybe jordlag (1-5 m dybde). Vi arbejder med optag af forskellige tracere og isotoper samt metoder baseret på DNA ekstraktion fra jorden.

 

Andre aktiviteter, både markstudier og modelsimuleringsstudier, har fokuseret på kvælstofudnyttelseseffektivitet (NUE) i afgrøder og dyrkningssystemer og hvordan NUE er påvirket af interaktioner mellem genotype, miljø og agronomisk praksis (G×E×M).

 

Jeg er kursusansvarlig for bachelorkurset Afgrødelære og underviser også på bachelorkurset Organic Agriculture

 

 

ID: 33176417