David Dreyer Lassen

David Dreyer Lassen

  Medlem af:

  • Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS)

  Primære forskningsområder

  social datavidenskab, politisk økonomi, offentlig økonomi

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Jeg grundlagde i 2015, med en postdoc, faget Social Data Science, og har undervist dette, senest som Introduction to Social Data Science, samt Data Governance de seneste fem år. Fagene er nu en del af kandidatuddannelsen i social datavidenskab. Tidligere har jeg undervist i politisk økonomi, offentlig økonomi og regulering samt mikroøkonomi.

  Aktuel forskning

  • økonomisk adfærd og økonomisk og politisk ulighed (DG bevilling)
  • adfærd, valg og uddannelse (ERC og EPRN bevillinger)
  • prediktion af social og økonomiske livsforløb fra administrative data (Villumfonden bevilling)
  • social datavidenskab: anvendt maskinlæring og prediktion i samfundsvidenskaberne, tekst-som-data, privacy (SODAS) 

  ID: 11623