David Dreyer Lassen

David Dreyer Lassen

Prorektor for forskning

Medlem af:

Primære forskningsområder

  • social datavidenskab
  • politisk økonomi
  • offentlig økonomi

Aktuel forskning

  • økonomisk adfærd og økonomisk og politisk ulighed (DG bevilling)
  • adfærd, valg og uddannelse (ERC og EPRN bevillinger)
  • prediktion af social og økonomiske livsforløb fra administrative data (Villumfonden bevilling)
  • social datavidenskab: anvendt maskinlæring og prediktion i samfundsvidenskaberne, tekst-som-data, privacy (SODAS) 

Mulige interessekonflikter

Medlem af Danmarks Statistiks bestyrelse; medlem af Konkurrenceankenævnet; medlem af Reformkommissionen; medlem af DEAs Board; formand for videnskab.dks Advisory Board; div. review-opgaver for udenlandske fonde mv. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg grundlagde i 2015, med en postdoc, faget Social Data Science, og har undervist dette, senest som Introduction to Social Data Science, samt Data Governance de seneste fem år. Fagene er nu en del af kandidatuddannelsen i social datavidenskab. Tidligere har jeg undervist i politisk økonomi, offentlig økonomi og regulering samt mikroøkonomi.

ID: 11623