Daria Morgounova Schwalbe

Daria Morgounova Schwalbe

Postdoc

Jeg arbejder med sprog, kultur, kommunikation og (mental) sundhed ud fra et kognitiv etnografisk og interaktionelt/sprogligt perspektiv. Forskningsmæssigt er jeg optaget af hvordan mennesker konstruerer betydninger i interaktion (herunder, hvordan selve sproget og sproghandling tillægges en betydning), og hvordan viden og betydningstilskrivning er relateret til kognitive, sociokulturelle og institutionelle processer. Jeg har en ph.d. i sprog- og kulturmøderstudier og Arktiske studier fra Københavns Universitet, og har i længere tid beskæftiget mig med sprog, kultur, identitetsforståelser og følelser blandt minoriteter i Rusland og USA. Siden 2019 har min forskning forkuseret primært på sundhedskommunikation, interventioner og kompetencerudvikling i sundhedsvæsenet. I mit nuværende projekt, som er indenfor tværkulturel psykiatri, undersøger jeg sammen med en række forskere, hvordan forskellige samfund har oplevet og reageret på Covid-19 psykologisk og følelsesmæssigt, og hvordan de forskellige forståelser af pandemien er overført til forskning og psykiatrisk praksis (hvor vi også ser på de metoder, der er blevet udviklet og anvendt i studier rundt omkring i verden). Jeg har desuden en bred erfaring med etnografisk feltarbejde, konsultentarbejde og NGOer, og har heriblandt skrevet en rapport om sociale og økologiske konsekvenser af et storslået gasudvinding i nordvest Rusland.

ID: 7076