Claudia Maria Bagge-Petersen

Claudia Maria Bagge-Petersen

Postdoc

Claudia Bagge-Petersen forsker i børn og unges udfordrende livsverdner. Hun bevæger sig inden for Science and Technology Studies-feltet og har en særlig opmærksomhed på samspillet mellem børn, viden og teknologi. Mere konkret er fokus på denne gruppes forhold til kronisk sygdom og digitale sundhedsteknologier. Hendes forskning har blandt andet ekspliciteret strukturer og praksisser i digital sundhedsinnovation, der forhindrer at digitale designs kan afstemmes til kronisk syge børn og unges måder at leve og håndtere sygdom på.

Claudias seneste forskning koncentrerer sig om børn og unges positioneringer i en epoke af klimaforandringer. Her udforsker hun metoderne og mulighederne for at understøtte børn og unges vidensskabelse, handlekraft og visioner omkring de klimaramte lokaliteter og større globale sammenhænge, som præger dem, og som truer deres fremtid.

ID: 180390615