Christoffer Hentzer Dausgaard

Christoffer Hentzer Dausgaard

Ph.d.-studerende, Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

  I min forskning undersøger jeg betydningen af sociale gruppetilhørsforhold for politisk adfærd og holdningsdannelse. Hvad er det for sociale og psykologiske mekanismer, der gør, at grupper baseret på fx alder, etnicitet, socialklasse og lokalitet har lignende holdninger, opfattelser og adfærd? Det er inden for dette spørgsmål, at min forskning søger at bidrage. 

  Mere specifikt undersøger jeg vha. kvantitativ analyse af survey- og registerdata, hvordan gruppeidentitet former opfattelser og evalueringer af økonomien. Teorier om 'økonomisk vælgeradfærd' ser traditionelt alene på betydningen af makroøkonomiske indikatorer (fx BNP) og personlige økonomiske indikatorer (fx lønningsniveau) for vælgernes holdning til regeringen. Med afsæt i social identitetsteori undersøger min forskning om vælgerne også interesserer sig for hvordan deres sociale grupper klarer sig økonomisk og hvorfor. 

  Ved siden af dette teoretiske fokus er min akademiske hovedinteresse kausal inferens og avanceret kvantitativ metode. Jeg er særligt interesseret i nye udviklinger inden for kvasi-eksperimentelle designs samt inden for modelbaseret kausal inferens. Ift. sidstnævnte arbejder jeg inden for metodetraditionen efter Judea Pearl med et fokus på directed acyclic graphs, strukturelle kausale modeller og g-estimering. Dette spænder bl.a. over kausal mediationsanalyse, marginale strukturelle modeller, invers sandsynlighedsvægtning og sekventiel g-estimering. Derudover er jeg interesseret i kausal inferens inden for sociale netværk og peer effects. 

  Jeg er selv uddannet BA og MSc fra Warwick og Oxford University, hvor min akademiske baggrund er bredt samfundsfaglig med et fokus på kvantitativ metode, anvendt filosofi og politisk sociologi. 

  Ph.d.-projektet vejledes af Frederik Hjorth (hovedvejleder) og Peter Thisted Dinesen (bivejleder). 

  Primære forskningsområder

  • Politisk adfærd og holdningsdannelse
  • Social identitet og gruppetilhørsforhold
  • Politisk psykologi og sociologi
  • Kvantitative metoder
  • Kvasi-eksperimentelle designs
  • Kausal inferens med observationel data
  • Grafiske kausale modeller

  Undervisnings- og vejledningsområder

  I foråret 2022 underviser jeg i kernefaget Metode 3 på 4. semester af bacheloren i Statskundskab, der bl.a. dækker kausal inferens og kvasi-eksperimentelle designs. 

  Jeg har bred erfaring med formidling inden for mit forskningsområde og har skrevet bl.a. en række analyser af amerikansk politik for Ræson (samt været medlem af redaktionen i en årrække), flere indlæg i bl.a. Politiken og Information, samt et kapitel om politisk deltagelse til grundbogen Global Udvikling, der udkom på Columbus i 2019. 

  ID: 284377958