Christine Tind Johannessen-Henry

Christine Tind Johannessen-Henry

Gæsteforsker

Emneord

  • Det Teologiske Fakultet - sjælesorg, pastoralteologi, pastoralpsykologi, praktisk teologi, klimaforandring, stress-lindring, traumer, katastrofer, feministisk teori, multiplicitet, begravelsessamtaler, sygdom, empirisk forskning, etnografisk metode

ID: 32874657