Christine Svinth-Værge Põder

Christine Svinth-Værge Põder

Lektor

Primære forskningsområder

Teologiens grundlagsspørgsmål, Luthers teologi, dialektisk teologi, især Karl Barths teologi og teologiske metode, luthersk teologi i det 20. århundrede med særlig vægt på tysk lutherrenæssance, Karl Holl, Rudolf Hermann, Regin Prenter.  Dogmatik/troslære med særlig vægt på topoi som kristologi, forsoningslære, retfærdiggørelseslære, skabelseslære, syndslære, ekklesiologi, sakramenter. Metode i dogmatikken, herunder forholdet mellem ”lov og evangelium” som hermeneutisk distinktion (hhv. mellem dogmatik og etik), orienterings- kontekst- og praksishermeneutiske tilgange med inddragelse af feministiske, postkoloniale og befrielsesteologiske indsigter, grøn omstilling som case for disse tilgange.

Aktuel forskning

  • Den tyske Lutherrenaissances reception af Luthers tidlige teologi med særlig henblik på negative figurer i Luthers Romerbrevsforelæsning og deres betydning for luthersk retfærdiggørelseslære i det 20. århundrede. Problemer og potentialer. Fokus på Karl Holls eksistentialdialektiske forståelse af vished (varianter af ”resignatio ad infernum”) og Rudolf Hermanns sprogteologiske udlægning af Luthers begreber om synd og nåde.
  • Luthersk korsteologi i det 20. århundrede (Regin Prenter og H.J. Iwand)
  • Korsteologi i nyere og nutidig kontekstuel teologi (feministisk, postkolonial, befrielses- samt økoteologi). Korsteologi og orienteringshermeneutik
  • Karl Barths teologi, teologiske metode og implicitte retoriske strategi
  • Karl Barths reception af Luther

ID: 45960262