Christian Wulff-Nilsen

Christian Wulff-Nilsen

Lektor, Gæsteforsker

Primære forskningsområder:

Udvikling af effektive algoritmer og datastrukturer for generelle grafer samt for mere specialiserede grafer så som planare grafer og mere generelt grafer, der ekskluderer en fast minor. Primære problemer er inden for dynamiske grafer, især dynamic connectivity, samt klassiske algoritmiske problemer så som korteste veje og max flow/min cut. Forskningen er udelukkende teoretisk orienteret.

Aktuel forskning:

Dynamic connectivity og dynamic minimum spanning forest samt light og sparse spannere for generelle grafer.

Primære forskningsområder

Udvikling af mere effektive algoritmer for graf-problemer, både for planare grafer og for grafer i (geo-)metriske rum. Primære problemer er bestemmelse af korteste veje samt omveje i grafer. Forskningen er teoretisk orienteret.

Aktuel forskning

Planare grafer: replacement paths-problemet, korteste veje i grafer med negative kantvægte og et orakel til bestemmelse af min cut-vægte.

ID: 40450735