Christian Schultz

Christian Schultz

Professor

Jeg er født 1957 i København.

Min forskning er mestendels indenfor politisk økonomi og konkurrenceøkonomi. Jeg er herudover formand for konkurrencerådet og formand for Nationalbankens bestyrelse og repræsentantskab.

Aktuel forskning


Min forskning er for tiden i politisk økonomi og konkurenceøkonomi.

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Industriøkonomi og konkurrenceøkonomi
  • Politisk Økonomi
  • Mikroøkonomi, spilteori

Primære forskningsområder

Min forskning koncentrerer sig om politisk økonomi (samspillet mellem politik og økonomi), velfærdsstaten, konkurrence og industriøkonomi. Et generelt tema for meget af mit arbejde omhandler implikationerne af imperfekt information. Jeg har for nyligt arbejdet på effekten af offentlig partistøtte og interaktionen mellem informative politiske kampagner og fordelingspolitik. Jeg har også arbejdet på at undersøge effekterne af, at øge forbrugernes information om priser i ikke-transparente markeder. Her har jeg studeret implikationerne for karteldannelse og markedsadgang.

ID: 2891