Christian Gamborg

Christian Gamborg

Lektor

Medlem af:

  Christian Gamborg (født 1969), ph.d. er lektor i naturressourceetik. 

  Jeg forsker og underviser i miljø - og naturressourceetik - dvs. ideer om hvordan vi bruger/burde bruge natur og miljø - og i et miljøkonflikthåndteringsperspektiv og med relaterede problemstillinger ud fra bl.a. bæredygtighed, arealanvendelse, naturbeskyttelse, naturgenopretning, skovbrug, landbrug, jagt, vildtforvaltning, bioteknologi m.v.

  Jeg er kursusansvarlig for Ethics, Environment & Society (7,5 ECTS, MSc-kursus), Conflict Management (7,5 ECTS, MSc-kursus),  Understanding Sustainability (7.5 ECTS, BSc-kursus - Summer School og Fagets Videnskabsteori for Landskabsarkitektur (7,5 ECTS, BSc-kursus).

  https://scholar.google.co.uk/citations?hl=en&user=IJOfhZsAAAAJ

  https://www.researchgate.net/profile/Christian_Gamborg

  Mulige interessekonflikter

  Medlem af Det Etiske Råd (2019-2025) udpeget af Miljøministeren.

  Medlem af Advisory Board for Biosolutions, Tænketanken ThinkEurope, som udfører uafhængige og evidensbaserede analyser af Europa.

  ID: 4231915