Christian Damgaard

Christian Damgaard

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Aktuel forskning

Forskningsfokus er primært inden for parodontologi med en tredelt tilgang til i) cellulære interaktioner for at karakterisere parodontitis immunologisk vha. moderne molekylære metoder, ii) behandlingseffekt på parodontitis og komorbiditeter, og endelig iii) samfundsmæssige behandlingsmønstre og -baner for parodontitis og dens effekt på generel sundhed. Målet er at bestemme byrden af parodontitis på inflammatoriske sygdomme uden for mundhulen. Hovedsageligt baseret på resultaterne i Damgaard et al. 2015 og 2021, Christian Damgaard har ydet forskningsbidrag, der ændrer klinisk praksis. Specifikt er spørgsmål vedrørende infektion i mundhulen nu inkluderet i spørgeskemaet til karantænescreening, der anvendes rutinemæssigt forud for bloddonation.

Undervisnings- og vejledningsområder

Parodontologi

Parodontalkirurgi

Regenerativ parodontalkirurgi

Mukogingival kirurgi

Behandling af periimplantitis

Parodontitis' komorbiditeter - systemiske og orale manifestationer

Tobakkens indflyldelse på parodontale sygdomme

Klassifikation af parodontale sygdomme

Immunologiske aspekter af parodontitis

Parodontitis' immunohistologi og patogenese

Bakteriæmi

ID: 35228393