Christa Lykke Christensen

Christa Lykke Christensen

Lektor

Lektor, ph.d. i Film og Medievidenskab

Primære forskningsområder

Mit primære forskningsområde er mediernes betydning for livsstil og sundhed. Jeg har beskæftiget mig med tv’s livsstils- og sundhedsprogrammer, og de seneste år har jeg beskæftiget mig med ældre menneskers  mediebrug og set på mediers indflydelse på ældres sundhed. Endvidere er jeg forskningsmæssigt  interesseret i forholdet mellem mode og medier, bl.a. modeblogs, ligesom jeg beskæftiger mig med børnesynet, som det kommer til udtryk i forskellige medier.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har på BA-uddannelsen undervist i Faktateori og –analyse; Film- og Mediesociologi; Kultur- og Kommunikationsteori og BA-projekt-seminar.
På KA-uddannelsen har jeg undervist i Modtager- og brugeranalyse; en række Valgfrie emner inden for mine egne forskningsområder og Specialeseminar.
Jeg er international koordinator på Afdeling for Film, Medier og Kommunikation.
Jeg er 1. årgangsansvarlig på Film- og Medievidenskab.
Jeg vejleder BA-projekter og Specialer inden for Film- og Medievidenskab.
Jeg er ph.d.-vejleder for to ph.d.-studerende.

Aktuel forskning

Jeg er coPI på projektet ”Living with Statins. High Cholesterol Values in the Blood”– et tværdisciplinært projekt, finansieret af Københavns Universitets 2016 Excellence Program (20 mill).

Jeg er medlem af forskningsgruppen "Børn, Medier og Kultur".

I 2013 - 2017 var jeg forskningsleder på projektet: ”Aldring og alderdom i medierne og ældre menneskers mediebrug”. Projektet blev finansieret af Velux Fondene (6.5 mill).

ID: 9421