Chiara Villa

Chiara Villa

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Aktuel forskning

Hvordan skete det? Virtuel, offer-specifik gerningsstedsrekonstruktion af forbrydelser og ulykker.

Formålet med projektet er at forbedre dokumentationen og beskrivelsen af en handling, der førte til en ulykke eller overfald, specifikt hvad angår legemsbeskadigelse af et offer. Den virtuelle præsentation af en mulig handlingsrækkefølge vil styrke ofrenes og evt. vidnernes forståelse af, hvad der skete, og være en letforståelig, og samtidig præcis, retlig fremstillingsmåde. Den rekonstruktion kan medvirke til en hurtigere efterforskning og domshandling, hvilket også vides at være gavnligt for ofre.

Der vil blive udviklet en metode til virtuel gerningsstedsrekonstruktion baseret på animering af individuelle, offer-specifikke 3D modeller, kombineret med nøjagtig 3D genskabelse af gerningsstedet. Der skabes først en 3D model af gerningsstedet med at bruges laser scanningen og fotogrammetri teknik. Denne model er målfast og med høj præcision, og tekniske spor kan placeres eller indbygges. Ved tilsvarende fotografering af offeret, kan der skabes en 3D model af offeret, som præcist afspejler de rigtige kropslige proportioner og mål. Ud fra vores viden om legemsbevægelser kan denne model nu bevæges og placeres i forskellige stillinger, fx stående, siddende, m.v. Tilsvarende kan udføres for gerningsmanden, og vi kan da genskabe et handlingsforløb. Herunder vil forskellige scenarier kunne afprøves og bringes i overensstemmelse med mulige og sandsynlige begivenhedsrækkefølger på gerningsstedet ved hjælp af fakta i sagen såsom dokumentation af læsioner (både ydre og indre skader), bevismateriale (fx våben) og vidneudsagn.

ID: 20961586