Cecilie Rubow

Cecilie Rubow

Lektor

Antrostorier er en digital platform, som tager udgangspunkt i det etnografiske møde. Det analytiske potentiale undersøges i narrativer former.

Primære forskningsområder

Siden 1992 har jeg arbejdet med ritualer, tro, identitet og autoritet på baggrund af feltarbejder i det danske folkekirkelige felt. Studierne omfatter særligt begravelsesritualet, hverdagens teologi og præsternes dannelse. Gennemgående analytiske temaer er social ontologi, kommunikationsformer, forholdet mellem det sekulære og det religiøse samt kompleksitet.

Fra 2005 har mine forskningsinteresser også omfattet kristendom i Polynesien samt bredere problemstillinger om antropologiens historie i Stillehavet. Med udgangspunkt i feltarbejder på Rarotonga, hovedøen i Cooks Islands, er fokus fra 2009 skiftet til den lokale respons på de klimaforandringer, som forventes at få stor indflydelse på omgivelser og levevis på stillehavsøer.  

Fra 2017 har mine forskningsinteresser været orienteret mod en dansk/nordisk kontekst i krydsfelt mellem studiet af religion, naturopfattelser, naturetik og politik. Fra 2018 og tre år frem er jeg forskningsleder på projektet Enchantet Ecologies in Scandinavia.


Udvalgte publikationer

2018. Antropologiske projekter. En grundbog. Samfundslitteratur. Redigeret sammen med Helle Bundgaard og Hanne Overgaard Mogensen.

2018. Naturens sprog. Redigeret sammen med Mickey Gjerris. Eksistensen.

2016. Eco-theological Responses to Climate Change in Oceania. Worldviews. Med Cliff Bird.

2015. Respect and passion in a lagoon in the South Pacific. In Waterworlds. Anthropology in Fluid Environments (red.) Kirsten Hastrup and Frida Hastrup. London: Berghan.

2014. Living with Environmental Change . Waterworlds. (red. med Kirsten Hastrup) London: Earthscan.

2012. Enacting cyclones: the mixed response to climate change in the Cook Islands, the South Pacific. I: The Social Life of Climate Change Models. Anticipating Nature. Red. Kirsten Hastrup & Martin Skrydstrup. London: Routledge. 

2011. Klimaforandringernes metafysik: verden som natur, omgivelser og ophav. Tidsskriftet Antropologi, nr. 64, s. 101-117.

2000. Hverdagens teologi. Folkereligiøsistet i danske verdener. Forlaget Anis, 287 s.

1993. At sige ordentligt farvel. Om begravelser i Danmark. Forlaget Anis, 111 s.

ID: 2846