Catrine Bakkedal

Catrine Bakkedal

Ph.d.-studerende

Personer med svære psykiatriske sygdomme har en forventet levetid, der er omkring 10-20 år kortere end personer uden psykiatrisk sygdom. En væsentlig årsag hertil er overdødelighed af kardiovaskulære sygdomme.

Min forskning omhandler den farmakologiske behandling af patienter med psykiatrisk sygdom; primært behandlingen af diabetes hos patienter med psykiatrisk sygdom, men også en undersøgelse af en mulig lægemiddelinteraktion i denne population, samt en undersøgelse af tilgængelig forskning indenfor apps og medicineirng. 

Mine projekter er følgende: 

1) Et kohortestudie, der beskriver diabetesbehandlingen for patienter med psykiatrisk sygdom, og sammenligner med diabetes behandlingen for personer uden psykiatrisk sygdom. 

2) Et deskriptivt studie, der beskriver udviklingen i diabetes behandlingen for patienter med psykiatrisk sygdom fra år 2001-2015

3) Et scoping review, der giver et overblik over forskellige forksnings traditioner indenfor apps og medicinering

4) Undersøgelse af den mulige farmakokinetiske interaktion mellem warfarin og antidepressiva

ID: 210602232