Cathrine Lawaetz Wimmelmann

Cathrine Lawaetz Wimmelmann

Lektor, Gæsteforsker

Medlem af:

  Aktuel forskning

  Min primære forskningsinteresse omhandler betydningen af tidlige faktorer i barndommen for individers senere helbred. Et område, jeg er særligt engageret i, er betydningen af børns skærmbrug for deres mentale og fysiske velvære.

  Over 40% af børn i 3 års alderen bruger mere skærm end WHO anbefaler, og der er en tendens til at dette tal stiger med alderen. Højt skærmbrug hos børn er blevet associeret med negative kognitive og emotionelle konsekvenser, senere overvægt i barndommen, ligesom skærmbrug er blevet kædet sammen med mistrivsel blandt børn - muligvis grundet dårligere sociale og socio-emotionelle færdigheder. Eksisterende viden bygger dog hovedsageligt på observationelle studier, hvorfor vi ikke kender effekterne af at reducere skærmtid på risikoen for udviklingen af overvægt og mistrivsel blandt børn.  Et af mine kommende projekter, bliver netop at undersøge betydningenaf at reducere skræmbrug blandt helt små børn og hvilken betydning det har for deres kognitive og fysiologiske udvikling samt for familie faktorer.

  Et andet område, der optager mig meget er udviklingen af overvægt blandt børn. I flere årtier har overvægt været en af de største udfordringer for folkesundheden og mere end 3,5 mio. individer på verdensplan dør i dag af overvægts-relaterede årsager. Genetiske faktorer spiller er en vigtig determinant for disse generelle tendenser i udviklingen af overvægt, men de kan ikke forklare de væsentlige individuelle forskelle, der kan observeres i de fleste populationer. Psykologiske og sociale faktorer menes at spille en væsentlig rolle i både udviklingen og behandlingen af overvægt. Min nuværende og fremtidige forskning indenfor overvægt kan derfor også inddeles i to: 1) Tidlige psykologiske, sociale og miljømæssige prædiktorer af overvægt, 2) Indflydelsen af psykologiske faktorer på behandling af svær overvægt.

  Jeg har ingen interesssekonflikter i forhold til min forskning.

   

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Jeg har undervist og vejledt i en bred vifte af områder indenfor medicinsk psykologi:

  -Personlighed

  -Emotion og Motivation

  -Perception og Tænkning

  -Intelligens

  -Livskvalitet

  -Risikofaktorer og helbred

  -Sundhedsadfærd

  ID: 37438424