Carsten Kirkeby

Carsten Kirkeby

Seniorforsker

Overordnet beskæftiger jeg med forskning i sygdomskontrol, fra teoretisk funderet til praktisk orienteret. Mine hovedinteresser er:

  • Statistiske analyser af smittespredningsdynamik for sygdomme, specielt for kvæg (bluetongue, paratuberkulose, BVD, mastitis), samt fugle (fugleinfluenza), og zoonotiske sygdomme (SARS-CoV2 og fugleinfluenza), herunder kvantificering af parametre for sygdomsspredning og indikatorer for sygdomstilstande (bl.a. celletallet hos malkekvæg) for at undersøge disse indikatorers sammenhæng med smittedynamik.
  • Matematisk simulering af sygdomsdynamik i populationer, med simuleringsmodeller for kvægsygdomme (bluetongue, paratuberkulose, mastitis, BVD) og simuleringsmodeller for fugle og fisk. Dette inkluderer undervisning i simuleringsmodeller.
  • Myndighedsbetjening i forbindelse med at få forskningsresultater ud i praksis. Jeg har bl.a. arbejdet med mastitis og Sars-CoV2 inden for myndighedsbetjening. Et eksempel er desuden fugleinfluenza, hvor forskellige projekter i tråd med min langsigtede strategi for at udvikle forskningen for spredning af fugleinfluenza i Danmark understøtter aktuelle behov for myndighedsbetjening.

 

Derudover beskæftiger jeg mig gerne med andre områder som f.eks. insekter, som jeg har beskæftiget mig med siden mit ph.d. studie (spatiel spredning af bluetongue hos kvæg). I de seneste år har jeg centreret dette område omkring detektion, tracking og kvantificering af dem i luften med laser-teknologi relateret til at kvantificere sygdomsspredning. Jeg er også begyndt beskæftige mig med bæredygtighed i de sammenhænge hvor det er relevant, da jeg mener det er et fremtidigt vilkår for alle.

Jeg er projektkoordinator for EU-projektet PAIR.

Jeg leder disse forskningsundergrupper:

- Avian influenza Epidemiology subgroup

- Udder Health Epidemiology subgroup

 

ID: 200170995