Carsten Jørgensen

Carsten Jørgensen

Gæsteforsker

Leverer rapporter og nyheder om det danske arbejdsmarked til European Industrial Relations Observatory, EIRO (Det europæiske observatiorium for arbejdsmarkedsrelationer), samt til European Restructuring Monitor, ERM, som begge er centre knyttet til The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, nedsat af Europa-Kommissionen i 1975. Rapporterne til EIRO og ERM består af landebidrag til EU-komparative undersøgelser af arbejdsmarkedsrelationerne, undersøgelser om parternes repræsentativitet, nyhedsartikler, rapporter om omstruktureringer og kollektive afskedigelser samt årlige opdatereringer om løn og arbejdstid på det danske arbejdsmarked. Jeg bidrager desuden til forskellige antalogier om relationer på det danske arbejdsmarked.

Primære forskningsområder

Analyser af danske arbejdsmarkedsrelationer til EIRO (European Industrial Relations Observatory) og ERM (European Restructuring Monitor), begge under EUs arbejdsmarkedsagentur Eurofound.

ID: 1572036