Carolyn F. Deacon

Carolyn F. Deacon

Lektor

Carolyn Deacons forskningsinteresser drejer sig primært om nedbrydningen og metabolismen af de entero-pankreatiske hormoner (GLP-1, GLP-2, GIP, PYY, glucagon), fysiologi og patofysiologi af inkretinhormonerne, og de terapeutiske anvendelser af inkretinhormoner, GLP-1-analoger og DPP-4 hæmmere i behandlingen af type 2-diabetes. Især undersøgelser af den metaboliske stabilitet af GLP-1, der stammer fra hendes laboratorium i midten af 1990'erne, har været medvirkende til at indføre princippet om at bruge DPP-4-hæmning som en ny antihyperglykæmisk behandling.

ID: 9220