Carl Gustav Johannsen

Carl Gustav Johannsen

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

Min forskning ligger inden for serviceudvikling i biblioteker, evidensbaseret biblioteksudvikling og brugerstudier.

  • Bog om selv-betjente eller åbne biblioteker - "Staff-less libraries"  på engelsk på forlaget Elsevier - udkommer i 2016
  • Antologi-projekt om evidens-baseret biblioteks- og kvalitetsudvikling - redaktør og bidragyder til bogen "Evidens og systematiske reviews - en introduktion" Samfundslitteratur 2013. 
  • Bogprojekt om fem forestillinger om brugeren i folkebiblioteket - på engelsk - "Library User Metaphors and Services: How librarians look at their users" - udkom i 2015 på forlaget De Gruyter

Undervisnings- og vejledningsområder

Mine faglige hovedinteresser er:

  • Biblioteksudvikling og -ledelse
  • Evidens-baseret biblioteksudvikling
  • Firmabiblioteker og Knowledge management
  • Kulturarv og kulturarvsformidling
  • Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori

Mit arbejde omfatter undervisning på alle niveauer og til forskellige målgrupper, forskning og ph.d-vejledning og -bedømmelse,  foredragsvirksomhed, konference- deltagelse og deltagelse i diverse interne og eksterne udvalg

Aktuel undervisning:

Bibliotek og Samfund(Bacheloruddannelsen efterår 2013)
 

ID: 44929027