Cæcilie Hansen

Cæcilie Hansen

Ph.d.-stipendiat

Jeg er cand.mag. i Sprogpsykologi og ph.d.-stipendiat på Center for Almen Medicin. Jeg forsker i praktiserende lægers relationskompetence, og hvordan man kan udpege relationskompetente handlinger i konsultationer mellem læger og patienter.

(English: Short presentation)

I have an MA in Psychology of Language and I am a PhD Fellow at the Center for General Practice. I research the relational competence of general practitioners and how to identify relationally competent actions.

Aktuel forskning

Jeg forsker aktuelt i praktiserende lægers relationskompetence og hvordan relationkompetente handlinger ser ud i konsultationer mellem praktiserende læger og multisyge patienter. Jeg bruger samtaleanalyse (Conversation Analysis, (CA)) til at se på konsultationerne.

Min ph.d.-afhandling skal svarer på disse forskningspørgsmål:

1) Hvordan indvirker institutionelle betingelser på den praktiserende læges relationskompetence, og hvordan kan en teoretisk definition af relationskompetence i almen praksis som institutionel kontekst se ud?

2) Hvorledes kan vi udpege relationskompetente handlinger i almenmedicinske konsultationer, og hvordan ser de ud?

3) Hvilke institutionelle barrierer kan den praktiserende læge opleve for at få opfyldt sine psykologiske forudsætninger således at lægen kan indtage en relationskompetent indstilling, og hvordan får det betydning for udøvelsen af relationskompetente handlinger?

 

 

Mulige interessekonflikter

Ingen personlige økonomiske interesser fra hverken industrielle parter eller interesseorganisationer.

 

(English: Conflicts of interest)

No conflicts of interest.

Primære forskningsområder

 • Samtaleanalyse
 • Læge-patientinteraktion
 • Læge-patientrelationer
 • Almen praksis som institution
 • Sprogbarriere
 • Tolkning i almen praksis
 • Mentaliseringsteorien og sprog

(English: Primary research areas)

 • Conversation Analysis
 • Doctor-patient interaction
 • Doctor-patient relationships
 • General practice as an institution
 • Language barriers
 • Interpretation in general practice
 • Mentalization theory and language

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Jeg underviser i faget Tidlig Patientkontakt (TPK) på 1. semester på BA i Medicin.

(English)

 • I teach Course in Introduction to the Patient on the 1st semester of Bachelor's in Medicine.

ID: 255572321