Bolette Badsberg Jensen

Bolette Badsberg Jensen

Ph.d.-studerende

Projekttitel: Borehulsgeoradar: Udvikling af en ny geofysisk metode til effektive miljøundersøgelser for at beskytte drikkevandet / Developing crosshole georadar towards efficient investigations of contaminated sites.

Projektet har til formål at udvikle, afprøve og markedsmodne en innovativ og kost-effektiv metode baseret på borehulsgeoradar til undersøgelse af spredningsveje for jord- og grundvandsforurening for at beskytte drikkevandet. Metoden vil øge sikkerheden i regionens beslutninger og medføre at de offentlige midler vil strække til flere sager. Spidskompetencer inden for geofysik og forurening kombineres i en triple helix konstellation mellem KU, Region Hovedstaden og Orbicon.

Projektstart: 1/6 2018, afslutning: 31/5 2021.

Vejledere: Majken Caroline Looms (Københavns Universitet), Lars Nielsen (Københavns Universitet), Thomas Mejer Hansen (Aarhus Universititet), Katerina Tsitonaki (Orbicon | WSP), Nina Tuxen (Region Hovedstaden).

Projektet er et erhvervsPhD-projekt, finansieret af Innovationsfonden, Region Hovedstaden og Orbicon|WSP.

 

ID: 196974112