Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen

Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen

Specialkonsulent

  • TEACH

    Karen Blixens Plads 8, 2300 København S

    Telefon: +4535329333

Aktuel forskning

I perioden 1/1-2020 - 30/6-2021 er jeg involveret i et større forskningsprojekt ved navn Lyden af Hovedstaden, hvor en gruppe forskere fra Center for Dialektforskning (Københavns Universitet), Københavns Museum, Moesgaard Museum og Dansk Center for Byhistorie (Aarhus Universitet/Den Gamle By) samarbejder om at udforske og formidle fortidens auditive kulturer i København med fokus på lydens betydning for den vedvarende skabelse af byens rum og fællesskaber (lyduniversier). Inden for dette projekt beskæftiger jeg mig særligt med omegnsdialekterne i de københavnske lyduniverser i perioden ca. 1600-1950.

Derudover beskæftiger jeg mig i perioden 1/11-2017 - 30/6-2020 med et projekt om morfosyntaktiske - først og fremmest kasusrelaterede - forandringer i gammeldansk, som er et underprojekt under det DFF/FKK-finansierede forskningsprojekt The Middle Danish language in the light of a modern theory of grammaticalisation under ledelse af professor Lars Heltoft.

Primære forskningsområder

Germansk og nordisk (herunder dansk) sproghistorie:
- Lydlære
- Grammatik, særligt nominalderivation og -fleksion samt morfosyntaks
- (Socio-)dialektologi (særlig dansk, svensk og ovansiljanmål i Dalarne)
- Lingvistisk palæontologi (ordforråd og semantik)

 

Undervisnings- og vejledningsområder

GENERELT

Primære undervisnings- og vejledningsområder:
- Germansk sproghistorie
- Nordisk sprog og sproghistorie
- Dansk sprog og sproghistorie
- Svensk sprog, sproghistorie og litteratur (inkl. elvdalsk)
- Gotisk sprog og sproghistorie


UDFØRT OG PLANLAGT UNDERVISNING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

* = kun gæsteundervisning

- 2020                    Sprog og kontekst (svenskdelen) (BA-niveau i Dansk)
- 2019                    Germansk sproghistorie (BA-niveau i Lingvistik m/ Indoeuropæisk)
- 2018                    Vejledning af speciale (KA-niveau i Indoeuropæisk)
- 2018                    Vejledning af bachelorprojekt (BA-niveau i Dansk)
- 2018-2019 (x2)    Norsk og svensk (svenskdelen) (KA-sidefag i Dansk)
- 2018-2020 (x3)    Sprog 4 (svenskdelen) (BA-niveau i Dansk/Dansk ÅU) 
- 2015-2019 (x2)    Indoeuropæiske specialemner (KA-niveau i Indoeuropæisk)*
- 2015                    Indoeuropæisk fonologi (BA-niveau i Indoeuropæisk)
- 2015                    Urnordisk (BA/KA-niveau i Indoeuropæisk + Dansk)
- 2014-2015 (x2)    Roots of Europe (BA-tilvalg + BA/KA-sommerskole)(*)
- 2014                    Indoeuropæisk fonologi (KA-niveau i Indoeuropæisk)*
- 2014-2015 (x5)    Vejledning af bachelorprojekt (BA-niveau i Indoeuropæisk)
- 2013-2015 (x2)    Indoeuropæisk morfologi (KA-niveau i Indoeuropæisk)*
- 2012-2013 (x2)    Sprog 1(BA-niveau i Dansk)*
- 2011-2016 (x4)    Pre-Semester Danish Language Course (for udvekslingsstuderende)*
- 2010-2014 (x3)    Gotisk sproghistorie (BA-niveau i Indoeuropæisk)
- 2010                    Seminar i germansk sproghistorie (KA-niveau i Indoeuropæisk)
- 2009-2015 (x7)    Metodologi og terminologi (BA-niveau i Indoeuropæisk + Finsk)*

ØVRIG UNDERVISNING

- 2018-2019 (x2)     Dansk og nordisk sproghistorie (seminarrække v/ Beograd Universitet)
- 2016-2017            Dansk som andetsprog, NSI Sprog- og Integratíonscenter (Næstved)
- 2007-                   Freelance danskundervisning med svenskere som primær målgruppe for firmaet Aktivt Språk (Malmö, Sverige)

PÆDAGOGISK UDDANNELSE

- 2020                    Didaktisk konference Make a Difference: teach and learn with technology (deltagelse med workshoppen "How to build a flipped classroom”)
- 2018-2019           Adjunktpædagogikum
- 2018                    Specialevejledningsseminar
- 2018                    Workshop om lydfiler i undervisningen
- 2015-2019 (x3)    Didaktisk konference Make a Difference: teach and learn with technology (deltagelse uden foredrag)
- 2015                    Workshop More visual and less linear presentations with Prezi
- 2015                    Seminar Digital media in language classes (deltagelse med præsentationen ”Brugen af live-streaming og podcasting på Indoeuropæisk”)
- 2014                    Didaktisk konference Make a Difference: teach and learn with technology (deltagelse med præsentationen "Online learning, blended learning and the flipped classroom”)
- 2014                    Seminar Using Adobe Connect in teaching
- 2010                    Ph.D.-kursus Practical teaching skills

Interesseområder

Germansk og nordisk (herunder dansk) sproghistorie:
- Lydlære (i særdeleshed omlydsprocesser og Auslautsgesetze)
- Grammatik, herunder navnlig morfosyntaks
- Leksikon/etymologi
- Indbyrdes forhold mellem og intern gruppering af de germanske sprog

Specifikke sprog/dialekter af særlig interesse:
- Det ældre skandinaviske runesprog (~ "urnordisk")
- Oldvestnordisk
- Elvdalsk (övdalska)
- Gotisk, herunder også krimgotisk

Indoeuropæisk sproghistorie:
- Lydlære
- Grammatik
- Leksikon/etymologi
- Morfofonologi og intern rekonstruktion

Genetisk sprogslægtskab og sprogklassifikation, herunder makrokomparation

Sprogvariation:
- Dialektologi
- Sociolingvistik

Nordisk mytologi

Indoeuropæisk og generelt forhistorisk kultur

Molekylær antropologi (genetik)

Sproghistorisk videns anvendelighed for samfundet

ID: 13258959