Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen

Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen

Specialkonsulent

 • TEACH

  Karen Blixens Plads 8, 2300 København S, 16 Bygning 16, Bygning: 16-0-22

  Telefon: +4535329333

Medlem af:

  Aktuel forskning

  I perioden 1/1-2020 - 30/6-2021 er jeg involveret i et større forskningsprojekt ved navn Lyden af Hovedstaden, hvor en gruppe forskere fra Center for Dialektforskning (Københavns Universitet), Københavns Museum, Moesgaard Museum og Dansk Center for Byhistorie (Aarhus Universitet/Den Gamle By) samarbejder om at udforske og formidle fortidens auditive kulturer i København med fokus på lydens betydning for den vedvarende skabelse af byens rum og fællesskaber (lyduniversier). Inden for dette projekt beskæftiger jeg mig særligt med omegnsdialekterne i de københavnske lyduniverser i perioden ca. 1600-1950.

  Derudover beskæftiger jeg mig i perioden 1/11-2017 - 30/6-2020 med et projekt om morfosyntaktiske - først og fremmest kasusrelaterede - forandringer i gammeldansk, som er et underprojekt under det DFF/FKK-finansierede forskningsprojekt The Middle Danish language in the light of a modern theory of grammaticalisation under ledelse af professor Lars Heltoft.

  Primære forskningsområder

  Germansk og nordisk (herunder dansk) sproghistorie:
  - Lydlære
  - Grammatik, særligt nominalderivation og -fleksion samt morfosyntaks
  - (Socio-)dialektologi (særlig dansk, svensk og ovansiljanmål i Dalarne)
  - Lingvistisk palæontologi (ordforråd og semantik)

   

  Undervisnings- og vejledningsområder

  GENERELT

  Primære undervisnings- og vejledningsområder:
  - Germansk sproghistorie
  - Nordisk sprog og sproghistorie
  - Dansk sprog og sproghistorie
  - Svensk sprog, sproghistorie og litteratur (inkl. elvdalsk)
  - Gotisk sprog og sproghistorie


  UDFØRT OG PLANLAGT UNDERVISNING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

  * = kun gæsteundervisning

  - 2020                    Sprog og kontekst (svenskdelen) (BA-niveau i Dansk)
  - 2019                    Germansk sproghistorie (BA-niveau i Lingvistik m/ Indoeuropæisk)
  - 2018                    Vejledning af speciale (KA-niveau i Indoeuropæisk)
  - 2018                    Vejledning af bachelorprojekt (BA-niveau i Dansk)
  - 2018-2019 (x2)    Norsk og svensk (svenskdelen) (KA-sidefag i Dansk)
  - 2018-2020 (x3)    Sprog 4 (svenskdelen) (BA-niveau i Dansk/Dansk ÅU) 
  - 2015-2019 (x2)    Indoeuropæiske specialemner (KA-niveau i Indoeuropæisk)*
  - 2015                    Indoeuropæisk fonologi (BA-niveau i Indoeuropæisk)
  - 2015                    Urnordisk (BA/KA-niveau i Indoeuropæisk + Dansk)
  - 2014-2015 (x2)    Roots of Europe (BA-tilvalg + BA/KA-sommerskole)(*)
  - 2014                    Indoeuropæisk fonologi (KA-niveau i Indoeuropæisk)*
  - 2014-2015 (x5)    Vejledning af bachelorprojekt (BA-niveau i Indoeuropæisk)
  - 2013-2015 (x2)    Indoeuropæisk morfologi (KA-niveau i Indoeuropæisk)*
  - 2012-2013 (x2)    Sprog 1(BA-niveau i Dansk)*
  - 2011-2016 (x4)    Pre-Semester Danish Language Course (for udvekslingsstuderende)*
  - 2010-2014 (x3)    Gotisk sproghistorie (BA-niveau i Indoeuropæisk)
  - 2010                    Seminar i germansk sproghistorie (KA-niveau i Indoeuropæisk)
  - 2009-2015 (x7)    Metodologi og terminologi (BA-niveau i Indoeuropæisk + Finsk)*

  ØVRIG UNDERVISNING

  - 2018-2019 (x2)     Dansk og nordisk sproghistorie (seminarrække v/ Beograd Universitet)
  - 2016-2017            Dansk som andetsprog, NSI Sprog- og Integratíonscenter (Næstved)
  - 2007-                   Freelance danskundervisning med svenskere som primær målgruppe for firmaet Aktivt Språk (Malmö, Sverige)

  PÆDAGOGISK UDDANNELSE

  - 2020                    Didaktisk konference Make a Difference: teach and learn with technology (deltagelse med workshoppen "How to build a flipped classroom”)
  - 2018-2019           Adjunktpædagogikum
  - 2018                    Specialevejledningsseminar
  - 2018                    Workshop om lydfiler i undervisningen
  - 2015-2019 (x3)    Didaktisk konference Make a Difference: teach and learn with technology (deltagelse uden foredrag)
  - 2015                    Workshop More visual and less linear presentations with Prezi
  - 2015                    Seminar Digital media in language classes (deltagelse med præsentationen ”Brugen af live-streaming og podcasting på Indoeuropæisk”)
  - 2014                    Didaktisk konference Make a Difference: teach and learn with technology (deltagelse med præsentationen "Online learning, blended learning and the flipped classroom”)
  - 2014                    Seminar Using Adobe Connect in teaching
  - 2010                    Ph.D.-kursus Practical teaching skills

  Interesseområder

  Germansk og nordisk (herunder dansk) sproghistorie:
  - Lydlære (i særdeleshed omlydsprocesser og Auslautsgesetze)
  - Grammatik, herunder navnlig morfosyntaks
  - Leksikon/etymologi
  - Indbyrdes forhold mellem og intern gruppering af de germanske sprog

  Specifikke sprog/dialekter af særlig interesse:
  - Det ældre skandinaviske runesprog (~ "urnordisk")
  - Oldvestnordisk
  - Elvdalsk (övdalska)
  - Gotisk, herunder også krimgotisk

  Indoeuropæisk sproghistorie:
  - Lydlære
  - Grammatik
  - Leksikon/etymologi
  - Morfofonologi og intern rekonstruktion

  Genetisk sprogslægtskab og sprogklassifikation, herunder makrokomparation

  Sprogvariation:
  - Dialektologi
  - Sociolingvistik

  Nordisk mytologi

  Indoeuropæisk og generelt forhistorisk kultur

  Molekylær antropologi (genetik)

  Sproghistorisk videns anvendelighed for samfundet

  ID: 13258959