Bjarne Schmidt Bjerg

Bjarne Schmidt Bjerg

Lektor

Lektor

Hovedområde

  • Klima i og omkring stalde

  • Luftformige og luftbårne emissioner fra stalde

Andre områder

  • Udvikling og planlægning af husdyrproduktionssystemer

Andre opgaver

  • Kontaktperson for Assendrup - KU - samarbejde

  • Ansvarlig for udlån af IPH´s udstyr til klimamålinger i stalde.

ID: 4234138