Birger Brodin Larsen

Birger Brodin Larsen

Professor

Birger Brodin er professor og gruppeleder for forskningsgruppen "CNS DRug Delivery and Barrier Modelling" ved Institut for Farmaci, på det sundhedsvidenskabelige fakultet.

Birger Brodin blev uddannet som Lic. Scient. (PhD) indenfor området cellulær fysiolog på Institut for Biologisk Kemi A under vejledning af Robert Nielsen. Efter sin grad i 1995 arbejdede han i tre år på et Carlsbergfinansierert projekt med at undersøge ionkanalers regulering i tætte epithelvæv, et projekt der involverede siganltransduktionsstudier, confocalmikroskopi og elektrofysiologi. Efterfølgende blev Birger Brodin i 1998 ansat på det daværende Farmaceutisk Højskole som forskningsadjunkt, og påbegyndte studier af transportproteiners rolle i optag lægemiddelstoffer i organismen. I 2000 blev Birger Brodin ansat som forskningslektor, i 2002 som fastansat lektor og i 2008 blev Birger Brodin grupppeleder. Hans arbejde har inkluderet karakterisering af cellemodeller af kroppens forskellige barrierevæv, undersøgelse af transportproteiners rolle i forbindelse med kroppens optag og udskillelse af lægemiddelstoffer, og regulering af disse transportproteiners aktivitet. Hans arbejder pt. fokuserer hovedsaligt på at undersøge hvorledes lægemidler og endogene substrater trænger gennem blodhjernebarrieren, og hvordan transportproteiner påvirker denne proces.

 

Birger Brodin er forfatter på >95 videnskabelige artikler og bogkapitler, >100 kongresabstracts og en række populærvidenskabelige artikler. Han har holdt >30 inviterede foredrag på kongresser og PhD-kurser. Han er ad hoc referee ved >25 videnskabelige engelsksprogede fagtidsskrifter . Medlem af Editorial Board ved tidsskriftet Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Editorial Advisory Board member ved Journal of Pharmaceutical Sciences og Drug Delivery Letters

Birger Brodin afholder jævnligt  populærvidenskabelige foredrag om innovation, videnskabelige gennembrud og erkendelsesteori for virksomheder, organisationer og gymnasieklasser.

Uddannelse

Lic. scient. (PhD)

ID: 1299175