Beth Juncker

Beth Juncker

Emerita

Medlem af:

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Kulturteori
  • Kulturpolitik
  • Kulturformidling
  • Børne- og ungdomskulturer
  • Digital Youth
  • Æstetik

  Primære forskningsområder

  • Kulturteori
  • Kulturpolitik
  • Kulturformidling
  • Æstetik i kunst og i hverdag

   

  Det æstetiskes betydning i:

  • børns og unges mediekultur
  • børnekultur
  • børns kulturinstitutioner
  • kulturformidling til børn og unge
  • kulturpolitik til børn og unge

  Forskningsprojekter

  1995 - 2006: Børnekulturel æstetik?
  Publikationerne Når barndom bliver kultur (Forum,1998) og Ordet og stenen. Linjer i Bent Hallers forfatterskab (Høst & Søn, 2001) dokumenterer projektets udvikling. Det blev afsluttet med disputatsen Om processen. Det æstetiskes betydning i børns kultur. (Tiderne skifter, 2006), der giver retningslinjer for et nyt æstetisk funderet børnekulturbegreb.
   
  2004 - 2013: Børn & kultur i det 21. århundrede - hvad ved vi?
  Et nordisk forskningsformidlingsprojekt, der via 3 selvstændige, men sammenhængende nordiske konferencer har samlet forskere på tværs af fag og forskningstilgange og bedt dem om at dele viden. Projektet har på www.bin-norden.net publiceret 3 store konferencerapporter:
  - Børn & kultur - i teori og metode?
  - Børn & kultur - i samfund?
  - Børn & kultur - det æstetiskes betydning?
  Projektet blev afsluttet i 2013 med udgivelsen af værket Børn & Kultur i Norden. Nordiske forskningsperspektiver i dialog. Værket kan downloades på BIN-Norden hjemmeside.
   
  2010 - 2017: Ekspressiv Kulturformidling i teori og praksis?
  Projektet udvikles i samarbejde med lektor, ph.d. Gitte Balling.
  Det er intentionen at udvikle et nyt grundlag for kulturformidling, der kan bidrage med nye bud på lærings- og dannelsesbegreber. Projektet har foreløbig udgivet en antologi og en række artikler. En monografi om nyt teoretisk kulturformidlingsgrundlag er under udarbejdelse, ligesom en artikel om 'Ekspressiv dannelse - et kulturelt dannelsesbegreb' udkommer i 2021.
   
  2014 -: Digital Youth - a multidisciplinary Research Network.
  Netværket blev stiftet på iConference 2014 i Berlin og er nu under opbygning og udvikling. Projektet har sin egen facebook gruppe.
   
  2018 - 2021: Børnekultur i Danmark 1945- 2020. Det første bud på en dansk børnekulturhistorie nogensinde. Den bestemmer feltet og beskriver udviklingen i barndom, børns legekultur og voksne syn på børn. Den indkredser samfunds- og kulturpolitikken for børn i perioden. Den har afsnit om  udviklingen i litteratur, teater, film, dans, musik og billedkunst for børn side om side med afsnit om udviklingen i kulturformidlingen til og med børn - på biblioteker og museer, i arkitektur og design.
  Bogen udkommer på Gads forlag i januar 2021.

  Aktuel forskning

  Født 8.11. 1947

  Uddannelse

  • 1967: Nysproglig student fra Stenhus, Holbæk
  • 1967-68: Studier i fransk historie og litteratur, Sorbonne, Paris
  • 1974: Hovedfagseksamen i Dansk, Københavns Universitet
  • 1978: Magisterkonferens i Nordisk Litteratur, Københavns Universitet
  • 2006: Doktor i Biblioteks- og Informationsvidenskab. (Dr. scient. bibl.)

  Ansættelser

  • 1972-76: Undervisningsassistent, senere ekstern lektor ved Institut for nordisk Filologi, Københavns Universitet
  • 1976-82: Adjunkt, senere lektor ved Institut for sprog, kommunikation og kulturhistorie, Aalborg Universitet.
  • 1980-96: Tilknyttet Projekt Nordisk Kvindelitteraturhistorie som forsker, redaktør og skribent.
  • 1982 - 96: Fast freelance anmelder og columnist ved dagbladet Politiken med børne- og ungdomskultur som område
  • 1984-88: Medredaktør af tidsskriftet BIXEN
  • 1988-92: Redaktør af Danmarks Skolebiblioteksforenings tidsskrift Børn & Bøger
  • 1995 - 2004 : Lektor i børne- og ungdomskultur på Danmarks Biblioteksskole
  • Sept. 2001- sept. 2002: Seniorstipendiat på Danmarks humanistiske Forskningscenter
  • April 2004 - april 2009: Forskningsrådsprofessor i æstetiske fag med særligt henblik på børnekultur
  • 2009 - 2015 : Professor på Det informationsvidenskabelige Akademi, København
  • 2015 - 2017: Professor på Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet
  • 2008 - 2010: Professor II, Dokumentasjonsvitenskap, Tromsø Universitet
  • 2018 -         :professor Emerita, Institut for Kommunikation, Københavns universitet

  Tillidshverv

  • 1989-92: Formand for Selskabet for Børnelitteratur
  • 1990-96: Medlem af Kulturministeriets arbejdsgruppe om børn og kultur, Kulturens Børn
  • 1994 - 2008 : Medlem af censorformandskab og det landsdækkende censorkorps for faget dansk ved universiteterne
  • 1996- 2003: Medlem af det udvalg, der skal fordele midlerne bag forskningsprogrammet: Børns vilkår og velfærd
  • 1996-2001 : Medlem af Medierådet for børn og unge, forskningsrepræsentant
  • 2003 - 2013 : Formand for børnekulturforskere i Norden, BIN-Norden
   
  • 2004 - 2013: Leder af projektet Børn & kultur i det 21. århundrede - hvad ved vi?
  • 1995 - nu: Formand for bedømmelsesudvalg - doktorbedømmelser, ph.d.-bedømmelser, lektorbedømmelser, adjunktbedømmelser i Danmark og udlandet.
  • Konsulent for Egmont Fonden. Sparringspartner for og bidrag til evaluering af børnekulturprojekterne Forvandlingskuglehulerne og Egmont Passet.
  • Konsulent for Børnekulturens Netværk. Planlægning af projekter, udvikling og afvikling af konferencer.
  • Konsulent for den danske ambassade i Berlin. Børnekulturudstilling.
  • Konsulent  for Norsk Kulturråd, Kunstløftet.
  • Konsulent for Norges Forskningsråd.
  • Konsulent for Fremtidens Dagtilbud
  • 2014: medstifter af forskningsnetværket Digital Youth
  • 2015: Konsulent for Rambøll A/S
  • 2015: Konsulent for NOKUT. Norges Organ for Kvalitet i Uddannelse

  Udvalgte publikationer

  1. Udgivet

   Børn & Kultur i Norden. Nordiske forskningsperspektiver i dialog

   Juncker, Beth, 13 mar. 2013, København. 196 s.

   Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningfagfællebedømt

  ID: 44954162