Bente Merete Stallknecht
Bente Merete Stallknecht

Prorektor, Professor

Prorektor med særligt ansvar for uddannelse fra 1. august 2018.


Medicinsk kandidat (1992) fra Københavns Universitet (KU), ph.d. (1997), dr.med. (2003). 
Leder af forskningsgruppen Act4Life og KU’s Strategiske Platform for Livsstils-, Fedme- og Metabolismeforskning. Institutleder på Biomedicinsk Institut på KU 2015-2018. Medlem af EU-Kommissionens Videnskabelige Panel for Sundhed. Forfatter og medforfatter til 100+ peer-reviewed artikler og bøger/bogkapitler inden for emnerne fysisk aktivitet, fedme og metabolisme. KU-studieleder for uddannelsen Civilingeniør: Medicin og Teknologi i 2007-15 (DTU/KU), medlem af studienævnet på Folkesundhedsvidenskabsuddannelsen (2002-07) og leder af kurset ’Humanbiologi og sygdomslære’ (2002-15). Har vejledt og bedømt 100+ bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende.

Primære forskningsområde
Primære forskningsområde er sundhedsfremmende fysisk aktivitet. Visionen er at forebygge inaktivitetsrelaterede sygdomme som fedme, type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Missionen er, baseret på patofysiologisk og tværfaglig forskning, at udvikle implementerbare strategier, der promoverer sundhedsfremmende fysisk aktivitet i forskellige dele af hverdagen. Har (med-)ledet en række større forskningsprojekter, der involverede interventioner med fysisk aktivitet/inaktivitet, herunder ’Bed rest’, ’Training per se’, ’FINE’, ’Copenhagen women study – menopause’ og ’GO-ACTIWE’.

ID: 4994