Bastian Felter Vaucanson

Bastian Felter Vaucanson

Gæsteforsker

Medlem af:

    Jeg blev cand.theol. i 2018 fra Københavns Universitet med studieophold i Frankrig, England og Tyskland. I 2023 modtag jeg en dobbelt ph.d.-grad i kirkehistorie (Københavns Universitet) og fransk litteratur (Université Rennes 2) på en afhandling om spirituel intimitet og mystik i den tidlige moderne period. Jeg er i efteråret og vinteren 2023/24 postdoc i Canada på Université du Québec à Trois-Rivières og fra foråret 2024 indtil januar 2025 er jeg tilknyttet Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Begge ophold er finansieret af Carlsberg Fondets Postdoc Internationaliseringsstipendium (https://www.carlsbergfondet.dk/da/Forskningsaktiviteter/Bevillingsstatistik/Bevillingsoversigt/CF23_0161_Bastian-Felter-Vaucanson). Jeg er samtidig tilknyttet Centre for Privacy Studies som affilieret forsker.

    Min forskning er centreret omkring beskrivelser af private troserfaringer i den tidlige moderne periode, særligt hos kvindelige mystikere og deres mandlige forbindelser. Jeg interesserer mig for vekselvirkningen mellem privat tro og sociale konventioner. Centralt i min forskning står spørgsmålet om hvordan kvinders og mænds indre trosliv blev påvirket af sociale faktorer, samt hvordan sociale konventioner påvirkedes af private troserfaringer. Indtil videre har min forskning særligt fokuseret på lægmystikeren Jeanne Guyon (1648-1717) og Ursulinernonnen Marie de l'Incarnation (1599-1672).

    ID: 200850878