Ayo Wahlberg

Ayo Wahlberg

Institutleder

Medlem af:

Primære forskningsområder

Google Scholar - ResearchGate - Twitter - Bøger

Formering af livskvalitet - Flere mennesker end nogensinde før lever med deres sygdomme. I projektet VITAL (2015-2021), financieret af European Research Council (ERC-2014-STG-639275), undersøger vi hvordan livskvalitet formeres og praksiseres igennem fire etnografiske studier om: genetisk rådgivning, patient uddannelser, klinisk forsøg og patientforeningsarbejde. Studierne fokuserer på hvordan viden om et liv med sygdomme bliver produceret og hvordan denne viden cirkulerer i praksisser som har til sigte at forbedre den syges liv med sygdommen.

Udvalgte publikationer:

Selektiv reproduktion - Over de sidste par årtier er selektive reproduktive teknologier (SRTs) blevet rutinegjort verden over. Disse teknologier bruges til at forhindre eller fremme fødslen af bestemte 'typer af børn' (f.eks. et barn med en 'alvorlig sygdom', et sundt barn, en dreng) igennem selektiv fertilisering af æg med sæd, implantation af emrbyoner eller abort af fostre. Takket være en bevilling fra Det Frie Forskningsråd (nr. 10–094341), igennem 7 år (2007-2014) udførte jeg periodisk feltarbejde i Kinas (og verdens) største fertilitetsklinik og sædbank i Hunan provinsen. Hør et interview her.

Udvalgte publikationer:

Traditionel medicin og alternativ behandling (TM/CAM) - Mange lande har oplevet en såkaldt 'renæssance' i brugen af 'naturens egen medicin'. I min PhD afhandling - Modernisation and Its Side Effects - viser jeg hvordan der i henholdsvis Vietnam og Storbritannien har været en stigende interesse for og brug af urtemedicin siden midten af d. 20. århunderede. Hør et interview her.

Udvalgte publikationer:

Aktuel forskning

I december 2014 modtog jeg en Starting Grant fra European Research Council for et femårigt projekt (2015-2020) med titlen “The Vitality of Disease - Quality of Life in the Making".

Undervisnings- og vejledningsområder

Min undervisning er pt. fokuseret på sundhedsantropologi, global udvikling og videnskabsteorio. Jeg sørger altid for at min egen forskning fra Asien og Europa integreres i min undervisning samtidig med at jeg sætter fokus på undervisningsbaseret forskning igennem klasseprojekter samt fælles problemformuleringer for de kursrer jeg underviser. 

Vejledning

Jeg vejleder pt. i følgende temaer/områder:

Kina, Vietnam, Storbritannien, Danmark, medicinsk antropologi, vidensantropologi (anthropology of science), science and technology studies (STS), traditionel medicin, alternativ medicin, klinisk forsøg, livskvalitet, liv og biomedicinsk/biologisk forskning, genetik, vitalitet, forskningsetik, sociale studier af (bio)medicin

ID: 14962343