Ayo Marie Degett

Ayo Marie Degett

Ph.d.-studerende

Primære forskningsområder

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg flygtninges interesser i – og muligheder for – at deltage i beslutningsprocesser i humanitære interventioner (i nærområderne). Jeg udforsker dette gennem antropologisk feltarbejde blandt sydsudanesiske flygtninge i Uganda og syriske og sudanesiske flygtninge i Jordan.

 

Udgangspunktet for min forskning var et momentum for forandring i den humanitære sektor, som udmøntede sig i den såkaldte ’Deltagelsesrevolution’ (Participation Revolution), en global aftale underskrevet i 2016 af de 62 mest indflydelsesrige humanitære aktører og donorer, som forpligter sig til at inddrage de mennesker, der modtager humanitær bistand, i de beslutninger, der påvirker deres liv. Mine forskningsresultater peger kraftigt på, at et halvt århundredes bestræbelser på at inddrage nødhjælpsmodtagere i beslutninger ikke har opnået det ønskede resultat. De bekræfter derfor grundlaget for policy-tiltaget. I mit projekt argumenterer jeg for, at subjektive dispositioner blandt flygtninge og medarbejdere i humanitære kontekster er afgørende faktorer for, hvordan beslutninger bliver taget, og for, hvordan flygtninge forsøger at få indflydelse på - og bruger - humanitære indsatser til at opnå forskellige livs- og hverdagsmål.

 

Metodisk følger jeg implementeringen af specifikke humanitære projekter fra både ’maskinrummet’ (blandt medarbejderne, som arbejder der) og fra flygtningenes perspektiv, mens de deltager i programmerne. Alt dette diskuterer jeg fra et overordnet policy-perspektiv i forhold til ambitionen om at forbedre deltagelsesprocesserne globalt.

 

Dette er et erhvervs-ph.d.-projekt. Jeg er ansat i Dansk Flygtningehjælp, og min forskning har en anvendt komponent der har til formål at forbedre politikker og praksisser på området. Projektet er støttet af Innovationsfonden og Dansk Flygtningehjælp.

ID: 97573485