Asger Lau Andersen

Asger Lau Andersen

Lektor

Emneord

  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - politisk økonomi, Husholdningers opsparingsadfærd, kreditbegrænsninger, tidspræferencer, anvendt økonometri, politisk økonomi, finanspolitik, finanspolitisk gennemsigtighed, Husholdningers gæld

ID: 108810793