Anton Stahl Olafsson

Anton Stahl Olafsson

Lektor

Medlem af:

Jeg er lektor, ph.d. i friluftsliv og planlægning af grønne områder.

Jeg arbejder med menneske-natur relationer i en urban verden. Jeg har fokus på den daglige natur i og omkring byer, på bæredygtig adfærd herunder cykling som transportform, på kyst og havfriluftsliv, samt på hvordan naturkontakt fremmer stedstilknytning og naturforståelser.

Jeg er interesseret i hvordan man moniterer, kortlægger og dokumenterer de rumlige dimensioner af mennesker og natur koblinger. Det indbefatter nyere tilgange så som PPGIS, social media VGI, og mixed methods, men også mere traditionelle tilgange så som spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews samt rumlige GIS analyser.

Jeg er interesseret i hvordan viden omsættes til praksis, og hvordan forskning kan understøtte planlægning og forvaltning i nye governance systemer.

Nøgleord:

  • Deltagende kortlægning, PPGIS, social media VGI, spatial decision-making
  • Grøn og blå infrastruktur, herunder parker, byskove og uformelle grønne områder
  • Friluftsliv, naturoplevelser og kulturelle økosystemtjenester i kyst, hav og vandområder, i det åbne land og i byen.
  • Stedsværdier, livskvalitet og natursyn
  • Planlægning, forvaltning, politik og governance

ID: 4223956