Anni Brit Sternhagen Nielsen

Anni Brit Sternhagen Nielsen

Gæsteforsker

Primære forskningsområder

Jeg arbejder på Forskningsenheden som underviser i forskningstræning for læger i hoveduddannelse til specialet almen medicin i Region Øst. Desuden arbejder jeg sammen om projekter med kollegaer og studerende på Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin. Disse er bl.a. ændring i selvvurderet helbred (SRH) over 20 år i forhold til ændringer i kliniske parametre, ændring af SRH blandt patienter med diabetes, dødelighed ifm. demens, projektvalg i forskningstræningen, antibiotikavalg til blærebetændelse hos kvinder.

Som forsker er jeg især interesseret i sundhed og helbred blandt bl.a. hjemvendte soldater fra missioner i udlandet, i befolkningen og blandt syge patienter. Jeg har stor interesse i begrebet ”selvvurderet helbred” og hvilken betydning det har for fremtidig sygdom og død – samt i det hele taget, hvad kan man bruge begrebet til i klinikken. Derudover er mine interessefelter hvordan patienter håndterer behandlingen og oplever livet med sygdom.

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Undervisning og vejledning af speciallægestuderende i forskningstræning i almen medicin, bl.a. vidensøgning på internettet og kritisk litteraturlæsning.
  • Tidlig patientkontakt, epidemiologi og miljømedicin samt folkesundhedsvidenskab.

Aktuel forskning

  • Ændring i selvvurderet helbred (SRH) over 20 år i forhold til ændringer i kliniske parametre.
  • Diabetes - bl.a. udviklingen af SRH i løbet af 19 år.
  • Mortalitet blandt demente.

ID: 12840905