Anne Sofie Vedsted Hammer

Anne Sofie Vedsted Hammer

Lektor

Medlem af:

  Anne Sofie Hammer er veterinær patolog og daglig koordinator for Patologivagten, som er KU-VET konsortiets veterinærpatologiske servicefunktion. Anne Sofie Hammer er også biosafety officer for Patologivagtens biosafety level 2 og 3 sektionsstuer.

  Patologivagten modtager i samarbejde med Aalborg Universitet såkaldt faldvildt til obduktion. Faldvildt er vildt der er fundet sygt eller dødt og som ønskes undersøgt med henblik på afklaring af dødsårsagen.

  Patologivagten har også ansvaret for at modtage kadavere af dyr mistænkt for alvorlige smitsomme sygdomme som rabies og højpatogen fugleinfluenza og deltager i overvågning af smitsomme sygdomme hos dyr. Patologivagten modtager herudover hunde og katte, zoodyr, pelsdyr og mindre hobbydyr til obduktion. Mere information om patologivagten kan findes på hjemmesiden patologivagten.dk

  Anne Sofie Hammers faglige speciale er veterinær patologi, herunder især patologiske undersøgelser i forbindelse med sygdomme hos vildtlevende dyr.

  Forskningsmæssigt fokus har især været på forebyggelse og diagnostik af infektionssygdomme, herunder sygdomme som hvalpesyge/hundesyge, plasmacytose, samt hud og tarminfektioner.

  ID: 37757609