Anne Holm

Anne Holm

Lektor

Mine forskningsområder omfatter:

  • Ældre patienter i almen praksis
  • Patienter med multisygdom i almen praksis
  • Infektionssygdomme i almen praksis

Jeg er speciallæge i almen medicin og min forskning tager udgangspunkt i den kliniske hverdag for praktiserende læger og deres patienter. 

I 2023 og 2024 er jeg projektleder på projektet "overblikskonsultation" https://overblikskonsultation.ku.dk/

 

Mulige interessekonflikter

Financiering af forskning indenfor de seneste fem år:

  • Fonden for almen praksis
  • Velux Fonden
  • Allergica A/S
  • Kvalitets og efteruddannelsesudvalget (KEU)
  • Sundheds- og Ældreministeriet

Ingen personlige økonomiske interessekonflikter

 

ID: 117762285