Anne Christine Stuart

Anne Christine Stuart

Ph.d.-stipendiat

Aktuel forskning

Mit PhD projekt i Center for Tidlig Indsats og Familieforskning undersøger jeg forskellige måder at etablere kausalitet i både observations- and interventionsdata af mødre med postpartum depression. Jeg inkluderer også moderatorer og mediatorer for at se, hvordan disse påvirker kausaliteten. Jeg sammenligner de mere klassiske analyser (regression) med nyere metoder (independent-based methods og invariant causal prediction). Læs mere om mit projekt her.

ID: 142305971