Anne Birgitte Gotfredsen

Anne Birgitte Gotfredsen

Seniorforsker

Primære forskningsområder

KVARTÆRZOOLOGI: Faunahistorie på Grønland med fokus på palæoøkologiske rekonstruktioner, palæogeografi, zoogeografi, klimaforandringer, og mikroevolution. Baseret på knoglematerialer fra arkæologisk kontekst dækkende perioden ca. 2500 f. Kr. frem til historisk tid. Specielt med fokus på den forhistoriske fuglefauna i Grønland, herunder især gæs (Anser & Branta).

ARKÆOZOOLOGI: Analyser af dyreknoglematerialer fra danske forhistoriske bopladser især fra jernalder, vikingetid og middelalder med henblik på fortidig jagt og husdyrbrug. Analyser af dyreknogler fra grave og anden rituel kontekst fra jernalder og vikingetid.

Aktuel forskning

Danmark

2011-2014 Førkristne kultpladser - et tværfagligt forskningsprojekt om jernalderens og vikingetidens hedenske religion. Hjemhørende på Nationalmuseet.

Yderligere information: http://vikingekult.natmus.dk/ 

2010-2011 Dyreofre i fyrstegrave, i rigmandsgrave og i bøndernes grave -sjællandske jordfæstegrave fra yngre romersk jernalder -  i et tværvidenskabeligt samarbejde med Kroppedal Museum.         

Grønland

2007-2010 GeoArk et tværvidenskabeligt forskningsprogram der undersøger dynamikken i Højarktis - klima, kyster, naturlige ressourcer - og Nordøstgrønlands oprindelige befolknings kulturelle tilpasningsstrategier til foranderlige livsbetingelser. GeoArk projektet er en del af IPY (International Polar Year) -initiativet # 6: ‘Dynamic Social Strategies in Arctic Environments'. Geografer fra Institut for Geografi og Geologi og arkæologer fra SILA, Nationalmuseet deltager i projektet.

ID: 543879