Anne Beiter Arreskov

Anne Beiter Arreskov

Postdoc

Aktuel forskning

Formål: Formålet med projektet er at få større viden om både lægen og patientens håndtering og prioritering af andre kroniske sygdomme, når patienten har overstået primær kræftbehandling.

Baggrund: Grundet tidlig diagnosticering og bedre behandlingsmuligheder, vi flere patienter overleve kræft. I takt med en aldrende befolkning vil der derfor i fremtiden være en større population med både kræft og kronisk sygdom. Mange kræftpatienter har andre kroniske sygdomme, og disse sygdomme kan være associeret med forringet livskvalitet og øget dødelighed. Forløbet efter en kræftdiagnose kan være præget af tvivl og sundhedsmæssig usikkerhed, hvorfor prioritering af de forskellige sygdomme hos patienter med multi-sygdom kan være en svær udfordring. Tidligere studier viser f.eks. at kræft er en meget frygtet sygdom, og at patienters viden om andre kroniske sygdomme i nogle tilfælde er sparsom. Man kan derfor forestille sig, at kræftsygdomme, trods et eventuelt veloverstået behandlingsforløb vil præge patientens liv og sundhedsmæssige prioritering. En risiko er, at de kroniske sygdomme bliver overset og underprioriteret.  Svarende hertil viser flere studier, at patienter, som har været i behandling for kræft, kommer til færre kroniske kontroller for sukkersyge, rygerlunger og hjertekarsygdom. Hvorledes en kræftsygdom påvirker patienten og lægens fokus, prioritering og håndtering af patientens øvrige sygdomme er kun sparsomt videnskabeligt belyst, og netop den vinkel søges undersøgt i nærværende projekt.

Metode: Studiet er kvalitativt og dataindsamling består af:

1) Videooptagelser af konsultationer i almen praksis

2) Semi-strukturerede interviews med 12-15 praktiserende læger

3) Semi-strukturerede interviews med 12-15 patienter med kroniske sygdomme, som har overstået primær kræftbehandling for en kræftform uden spredning.

Relevans: Projektet bidrager med viden, som for både den praktiserende læge og patienten vil kunne medvirke til fremtidige fokus og planlægning af hensigtsmæssige opfølgningsforløb i almen praksis for patienter med kræft og andre sygdomme. Med en større viden om henholdsvis praktiserende læger og patienters opfattelse, prioritering og fokus på de forskellige sygdomme, sigtes mod at bedre livskvaliteten og prognosen for patienter med multi-sygdom.

 Tidsperspektiv: Jan. 2016 til dec. 2018.

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Tidlig Patient Kontakt, 1. semester på medicinstudiet, Københavns Universitet
  • Kritisk litteraturlæsning for Fase 2 læger i hoveduddannelse i almen medicin

 

 

 

ID: 155604595