Anne Bach Nielsen

Anne Bach Nielsen

Adjunkt

Min forskning adresserer, hvordan vi bliver bedre til at skabe bæredygtige og resiliente samfund. Jeg deltager i øjeblikket i EU-projektet "LINKS - Strengthening links between technologies and society for European disaster resilience", der har et særligt fokus på forholdet mellem teknologi, katastrofehåndtering og resiliens på tværs af EU-landes politiske strategier og indsatser. 

Mit PhD-projekt undersøgte, hvordan byer i stigende grad tager politisk initiativ til at bekæmpe klimaforandringer igennem tilpasnings- og resiliensstrategier. Jeg er særligt interesseret i, hvordan byer engagerer sig i transnationale netværk som en aktiv del af deres klimapolitik, og hvorvidt transnationalt samarbejde på by-niveau tilbyder nye politiske instrumenter og tilgange til at håndtere globale klimaproblematikker.

Min forskning vedrører følgende emner: Bæredygtige og resiliente byer, global og lokal klimapolitik, klimatilpasningspolitik, transnationale bynetværk, katastrofe- og krisehåndtering, bydiplomati, bæredygtig udvikling

ID: 165032205