Anna Vind

Anna Vind

Afdelingsleder

Aktuel forskning

Forskning i Luthers menneskesyn, trosbegreb og forestilling om det kristne liv, herunder særligt fokus på hans forståelse af sprog, musik og billeder.

Forskning i den lutherske tradition fortrinsvis i Danmark og Tyskland mellem reformationen og i dag.

Primære forskningsområder

Luthers teologi, skolastisk teologi, antik retorik og Luthers forhold hertil, Luthers bibeludlægning (især Paulus og salmernes bog), Lutherreception, den lutherske traditions historie nationalt og internationalt.

 

 

ID: 3299