Anna Haldrup

Anna Haldrup

Institutleder

Jeg er uddannet agronom (1992) fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Erhvervs Ph.d. (1996) fra Københavns Universitet/ Danisco A/S indenfor plantebioteknologi. Samarbejdet og interaktionen mellem industri og universitet har altid interesseret mig, hvorfor jeg har været ansat både i Industrien (Danisco og Carlsberg) og på Københavns Universitet. Dette har jeg stor glæde af i min nuværende stilling som institutleder på Institut for Fødevarevidenskab, hvor vi sætter stor pris på vores tætte samarbejde med industrien og start-ups samt i mit arbejde som næstformand i Food & Biocluster Denmark. Institut for Fødevarevidenskab har ca. 200 ansatte og er delt op i 4 sektioner og 9 forskergrupper. Vi fokuserer meget på bæredygtighed både i vores forskning og i vores undervisning. Forskningsmæssigt er vi specielt stærke indenfor fødevareprodukter (mejeri kød og planter), herunder fødevarekvalitet, proteiners egenskaber, mikrobiologi, fermentring, forarbejdningsteknikker, analytisk proces teknologi, databehandling, forbrugervidenskab, tarmflora og menneskets optagelse af fødevarer. 

https://food.ku.dk/

ID: 6086560