Anna Bernhardt

Anna Bernhardt

Forskningsmedarbejder

Multimorbiditet er defineret som, personer med flere samtidige koniske lidelser. Disser personer oplever stigende udfordringer i deres dagligdag og behandling i sundhedsvæsenet. 

Jeg er Ph.d.-studerende på "Projekt Overblikskonsultation", som undersøger en forlænget overblikskonsultation til patienter med kompleks multimorbiditet i almen praksis. Tidligere har jeg forsket i patienter med multimorbiditet i privat fysioterapipraksis. 

Min forskning er drevet af en interesse i at beskrive og undersøge hvordan og hvorfor denne grupper oplever øget udfordringer i deres hverdag, og hvordan dette kan gøres bedre. Jeg er særligt interesseret i den komplekse del af denne patientgruppe, som typisk har en stor sygdoms- og behandlingsbyrde. Jeg har undersøgt denne patientgruppe fra forskellige dele af sundhedsvæsenet, i en fysioterapeutiske kontekst og nu i en almen praksis kontekst.

Jeg er drevet af at skabe forskningsbaseret viden, som kan skabe en indvirkning i den praksis, hvor den skal bruges.  

Metodisk har jeg arbejdet med både kvalitativ og kvantitative metoder. Min forskning har taget udgangspunkt i kvalitative interviews og observationer, udvikling af spørgeskemaer, samt implementeringsforskning.

 

Primære forskningsområder

  • Interventionsforskning
  • Procesevaluering
  • Kvalitativ metode
  • Kvantitativ metode 
  • Spørgeskemaudvikling

 

Aktuel forskning

Ph.d.-studerende og projektkoordinator på Projekt Overblikskonsultation (https://overblikskonsultation.ku.dk/). 

 

Interesseområder

Ingen.

Undervisnings- og vejledningsområder

2024 Undervisning af faget “Tidlig patientkontakt”, bacheloruddannelsen på Medicin, Københavns Universitet

2024 Udvikling og undervisning af faget “Projektledelse i sundhedsvæsenet“, kandidatuddannelsen på Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

ID: 255977114