Ane Labianca

Ane Labianca

Indskrevet ph.d.-studerende

Forskningsinteresser:

Urbane grundvandssystemer og terrænnært grundvand;

Anvendelse af hydrologiske observatorier til forståelse og modellering af hydrologiske processer;

Modeludvikling, samt kalibrering og test af integrerede hydrologiske modeller;

Klima og arealanvendelsens påvirkning på hydrologiske systemer.

 

Projekt titel: Shallow Urban Groundwater (SUBWATER)

Start: januar 2019 Slut: november 2022  

Vejledere: Karsten Høgh Jensen (KU - IGN), Jacob Kidmose (GEUS) and Torben O. Sonnenborg (KU - IGN, GEUS)

Bevilling: Geocenter Danmark (2018)

ID: 210599320