Andreas de Neergaard

Andreas de Neergaard

Prodekan

  • SAMF Dekanat

    Øster Farimagsgade 5, opgang B, Bygning 12, 1. sal, 1353 København K, Bygning 12, Bygning: 12-1-06

    Telefon: +45 35 33 34 99Mobil: +45 24 43 43 31

Uddannelse

1989. Matematisk studentereksamen, Christianshavns Gymnasium

1997. Cand. Scient. Biologi, Aarhus Universitet

2001. Ph.D. i Agroøkologi. Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Ansættelser

1997-2000. Ph.D. studerende ved Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

2001-2005. Adjunkt ved Planternes Ernæring, Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

2005-2013. Lektor ved Institut for Økologi og Jordbrug, Life, Københavns Universitet

2013-2017. Professor MSO (Uddannelse og undervisning), Institut for Plante og Miljøvidenskab, SCIENCE, Københavns Universitet

2017-          Prodekan for Uddannelse og Professor ved Det Samfundvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

 

Uddannelsesudvikling og kapacitetsopbygning

2008-2017   Studieleder for Agricultural Development MSc

2009-2017   Studieleder for Agris Mundus Erasmus MSc program

2010-   Program direktør for AgTraIn Erasmus Joint Doctorate program

2013-2017   Studieleder for Naturressourcer BSc

2004-2010 og 2015-2017  Koordinator for Sustainable Land Use and Natural Resource Management – SLUSE. MSc kapacitetsudviklings program

2007-2010. Universitets koordinator for Integrated Management of Natural Resources and Agricultural Development – INRAD. Asia-Link program (Danmark, Frankrig, Thailand, Cambodia, Indonesien, Malaysia).

2008 – 2011. Koordinator for ASPS – LIFE MSc program i Agricultural development. (Danmark, Mozambique, Benin, Uganda)

2013 – 2016. Universitets koordinator for Agricultural and Rural Innovation in Eastern Africa (ARI). EDU link program (Danmark, Holland, Frankrig, Uganda, Tanzania, Kenya).

ID: 4231053