Andreas Bandak

Andreas Bandak

Lektor

Forskning

Min forskning fokuserer på kristendom som en levet religion. Jeg har særligt været optaget af kristendom på steder, hvor den ikke har været majoritetsreligion, men hvor den har indtaget en anden og mindre dominant position. Jeg har studeret helgenfigurer og de forskellige forhold, som folk nærer til religiøse autoriteter samt samspillet mellem ortodoks og folkelig religion. Med specialisering i antropologiske studier af kristendom har jeg fokuseret på de måder religiøs praksis har fungeret i en ellers fortrinsvis syrisk stat. Beslægtet til dette fokus på kristendom har jeg fokuseret på den nye situation for kristne og kristendom i Levanten i lyset af den syriske krig og flygtningekrise, hvor jeg har arbejdet med hvordan bøn bliver taget op som en måde at forholde sig til og adressere det forandrede landskab i Mellemøsten.

Disse temaer udforsker jeg også bredere i relation tre store, kollektive forskningsprojekter, som jeg leder.

Jeg er PI for det kollektive forskningsprojekt Archiving the Future: Re-Collections of Syria in War and Peace, hvor jeg undersøger syreres måder at fastholde fortiden og deres forsøge på at skabe fremtiden. Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude Ung Forskningslederprogram.

Fremtidsforventninger for syrere, både til den nære og den fjerne fremtid, undersøger jeg også i projektet Viable Futures: Near and Long Term Prospects among Syrian Youth in Jordan, som jeg er PI på og Anders Hastrup er co-PI på. Her undersøger projektet specifikt unge syrere i Jordan og deres måder at operere taktisk og strategisk indenfor uddannelse, landbrug og byliv. Projektet er bevilget af Novo Nordisk Fonden gennem Pathways to Youth Empowerment and Self-Reliance in Jordan program.

Herudover er jeg co-PI på projektet The Catholic Ethic and the Spirit of Globalization, som Bjørn Thomassen er PI for. Projektet udforsker katolsk praksis i Danmark og heri undersøger jeg specifikt syriske og libanesiske kristne og deres tilhørsforhold i en dansk og global kontekst. Projektet er bevilget af Velux Fonden og huses på RUC. 

Mit arbejde har over årene udover ovenstående projekter opnået finansiering gennem bevillinger fra Det Frie Forskningsråd |Kultur og Kommunikation og Veluxfonden.

 

Keywords:

Kristendom, Helgenskab, Minoritetsforhold, Syrien, Libanon, Mellemøsten, Sekularisme, Bøn, Eksemplets Magt, Kvalitativ Analyse, temporalitet, Ventetid, Fremtid, Historie, Migration, Eskalationer

 

Undervisning

Jeg underviser og vejleder indenfor følgende fag:

- Migration, politik og sociale forandringer

- Historie, Myter og Fortællinger

- Kultur til Forhandling

- Kvalitativ Metode

- Kultur og Samfundsteori

- Videnskabsteori

 

Medlem af Det Unge Akademi under Det Danske Kongelige Videnskabernes Selskab

 

Nylige udgivelser

Ethnographies of Waiting. Doubt, Hope and Uncertainty. London: Bloomsbury (2018, paperback 2019, with Manpreet K. Janeja).

Arjun Appadurai writes:

"This book is certainly worth the wait, since it offers a beautifully introduced anthropological collection that shows that waiting is no less than a general feature of the human condition. [...] It will be of great interest to anthropologists as well as humanists more generally."

Joel Robbins writes:

"Inasmuch as every good anthropologist cares about time, all of them stand to learn a great deal from this volume." 

 

ID: 1229408