Ana Vera

Ana Vera

Gæsteforsker

Medlem af:

  Jeg er forsker i portugisiske, lusofone og iberiske studier og arbejder med både film samt sprog og kulturer. Jeg har en akademisk uddannelses- og undervisningsbaggrund fra Frankrig, og min forskning fokuserer i høj grad på portugisisk og spansk film, med særlig interesse for films forbindelse til samfundsmæssige, politiske og kulturelle kontekster.

  Mit arbejde på området har resulteret i bogen Le Cinéma Portugais: Histoire, Culture et Societé 1963-2015 (L'Harmattan, 2019), som jeg har skrevet som eneforfatter. Bogen er en større undersøgelse af 50 års film, der belyste filmfortællingernes sammenhæng med udviklingen i det portugisiske samfund.

  Ved siden af den dybdegående analyse af film (case-undersøgelser i hver periode) undersøgte jeg også det diskursive system i filmmagasiner med interesse for filmkritikere samt offentliggjorte interviews med filmskabere (arkiver i Portugal) og den kulturelle praksis omkring filmindustrien (lovgivning, som støtter og vedligeholder praksis). Bogpræsentation i Pleibéricos: https://www.youtube.com/watch?v=YI4fueKzdxw&feature=emb_title

  For nyligt har jeg yderligere forfulgt spørgsmålet om, hvordan film forholder sig til sociale realiteter, ved at studere portugisisk og spansk film i forbindelse med en række multifacetterede kriser. Jeg undersøger de betingelser for filmproduktion, udstilling og kritik, der danner rammen om filmproduktion i forbindelse med multikriser, og analyserer fortællinger, stil og æstetik i et udvalgt korpus af iberiske film (jeg er PI på et forskningsprojektforslag, der er under vurdering, samt flere konferencebidrag om emnet).

  Af denne grund skaber jeg også forskning inden for iberiske studier. Min indsats på dette område er todelt. På den ene side undersøger min forskning film som en kilde til viden, dvs. som et andet muligt forum for produktion af betydning og offentlig forståelse af de sociale udfordringer på Den Iberiske Halvø. På den anden side undersøger jeg de komplekse årsager til de teoretiske og praktiske vanskeligheder med at gennemføre iberiske studier (især i den danske akademiske verden) samt de muligheder for fornyelse, som feltet kan tilbyde (f.eks. som medforfatter af kapitlet "Implementing Iberian Studies in Denmark: Challenges and opportunities", Global Perspectives on Iberian Studies, på vej). 

  Jeg har også været leder for det danske hold i det internationale projekt "ECOS – Exiles, to counter silence: Memories, objects, and narratives of uncertain times", som er finansieret af Europa-Kommissionen (september 2019 - april 2022): #ECOS Home - #ECOS exílios, contrariar o silêncio (ecosexilios-cria.org). Grundlaget for projektet var et samarbejde mellem akademikere, kunstnere og repræsentanter for civilsamfundet i Portugal, Frankrig og Danmark. ECOS fremmede en offentlig debat om, hvordan eksilfortællinger påvirker konstruktionen af en transnational hukommelse gennem en række pædagogiske aktiviteter, såsom: produktionen af en "ECOS-pædagogisk pakke"; tilrettelæggelsen af udstillinger og offentlige arrangementer; en bog, der samler erindringerne fra portugisere i eksil i Danmark (Tak Susie, 2021); og realiseringen af en dokumentarfilm om portugisere i eksil i Danmark (udgivet i maj 2022).

  ID: 173271504